See 10 of the sexiest Greek women enjoying the sea

These are the hottest women lying on the Greek beaches.

Elena Papavasileiou, Katerina Stikoudi, Dimitra Alexandraki, Neshan Mulazim-Ismene Ntafopoulou and Christina Stefanidis are among the sexiest women.
1) Olga Farmaki


2) Katerina Stikoudi


3) Constantina Spyropoulou


4) Dimitra Alexandraki


5) Elena Papavasileiou


6) Stella Giampoura


7) Maria Lachanioti


8) Neshan Mulazim- Ismini Ntafopoulou


9) Effie Vatidou


10) Christina Stefanidis

Continue reading on: