Κλείνει οριστικά η προσωρινή δομή μεταναστών στο ΠΙΚΠΑ Λέρου