«Ανθρώπινη συμπύκνωση»: Το διήγημα της Αμάντας Μιχαλοπούλου γίνεται θεατρικό στο ραδιόφωνο