Εύβοια: Ανήλικος έκλεψε μετρητά και κάρτες και πήγε να ψωνίσει

Πρόλαβε να κάνει αγορές αξίας 143 ευρώ μέχρι να συλληφθεί - Έκανε παράνομες αγορές μέσω διαδικτύου στις Σέρρες

Continue reading on: