Πανεπιστήμια: Ποινές για αντιγραφή και καταστροφές - Ακόμα και οριστική διαγραφή φοιτητή

Νέο πειθαρχικό δίκαιο στα  ΑΕΙ - Την Τρίτη ξεκινά η συζήτηση στη Βουλή επί του Σχεδίου Νόμου για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και την πανεπιστημιακή αστυνομία

Continue reading on: