Οι βασικές διαφορές στα δύο συστατικά που κάνουν θραύση στο χώρο της ομορφιάς