Υγεία, ευεξία και νέες επαναστατικές μέθοδοι

Η οστεογονική φόρτιση ως φυσική μέθοδος πρόληψης και αναστροφής της οστεοπόρωσης και ταυτόχρονα ως μέθοδος πολλαπλών ευεργεσιών ευεξίας υπάρχει εδώ και δυο χρόνια στην Αθήνα (OsteoStrong Greece, Σωρού 3-5, Μαρούσι, τηλ: 2106179265)

Continue reading on: