Ολίγον έγκυος

Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποιο Lockdown! Που τέτοιο πράγμα. Μούφα είναι. Μεταξύ μας τώρα. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Αντε τώρα. Ως συνήθως εν Ελλαδι όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται. Όπως στο Στρατό. Λούφα και παραλλαγή

Continue reading on: