Αυτοάνοσα νοσήματα: Πότε καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Η ασφαλιστική κάλυψη των αυτοάνοσων νοσημάτων σχετίζεται πρωτίστως με τον χρόνο εκδήλωσης της νόσου - Τι ισχύει στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος γνώριζε για την κατάσταση της υγείας του πριν την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τι στην περίπτωση που το αυτοάνοσο εκδηλώθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο

Continue reading on: