Πανδημία: Γιατί είναι ένα παγκόσμιο πείραμα για τον άνθρωπο

Τον δραστικό τρόπο με τον οποίο η πανδημία έχει επηρεάσει την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την φύση εξετάζει μια νέα επιστημονική εργασία

Continue reading on: