Πόρτο Καρράς: Το πόρισμα του συμβούλου για την πώληση στον Σαββίδη – Tο επόμενο βήμα του ομίλου Στέγγου

Με βάση τη διαδικασία προβλέπεται ότι αν κάποιος από τους συμβαλλόμενους διαφωνεί με το πόρισμα μπορεί να απευθυνθεί και σε έτερο σύμβουλο

Continue reading on: