Ταξιδιωτικοί περιορισμοί: Πώς θα γίνει η σταδιακή άρση τους - Πότε θα αρθεί η επταήμερη καραντίνα