Εμβόλια: Πόσοι και ποιοι «σηκώνουν μανίκια» στις χώρες της ΕΕ