Ραγκούσης: Ελεγχόμενος από την κυβέρνηση ο διορισμός διοίκησης στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο κ. Ραγκούσης αναφέρει ότι δύο μέλη από την 5μελή επιτροπή, που θα επιλέξει τη διοίκηση του ΣΕΠΕ, είναι επιλογές της κυβέρνησης

Continue reading on: