ΟΠΕΚΑ - Αγροτική Εστία: Παρατείνεται έως τις 18 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις των δικαιούχων οι οποίες υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ, θα μπορούν να υποβάλλονται έως τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας

Continue reading on: