Ο κίνδυνος υγείας που κρύβουν οι διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης – Ποιοι απειλούνται περισσότερο

Αυξημένο κίνδυνο άνοιας φαίνεται πως διατρέχουν οι άνθρωποι με υψηλή μεταβλητότητα της αρτηριακής τους πίεσης, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη – Τα στοιχεία που δείχνουν πως το φύλο επηρεάζει σημαντικά τον κίνδυνο

Continue reading on: