Θεσσαλονίκη: Σταθερά στο πορτοκαλί το ιικό φορτίο των λυμάτων