Κούβα: Δικάστηκαν 62 άνθρωποι μετά τις πρωτόγνωρες διαδηλώσεις του Ιουλίου