Ευρωζώνη: «Άλμα» στο εμπορικό πλεόνασμα τον Ιούνιο