Γιορτή σήμερα: Πώς η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη μαρτύρησαν για τον Χριστιανισμό

Εορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου: Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας, πήραν τα ονόματα τους από το χωρίο της Καινής Διαθήκης: «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.» ( Α' Κορινθίους. 13:13)

Continue reading on: