Το αιώνιο καλοκαίρι της νότιας Ρόδου - Ελευθερία, σερφινγκ και μοχίτο τον Σεπτέμβριο

Στο νησί με το παρατεταμένο καλοκαίρι surfers και kite serfers απολαμβάνουν τον ήλιο μέχρι τον Οκτώβριο

Continue reading on: