Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: «Χώρα Έλληνας - Η άφθαστος χώρα» 2 & 3 Οκτωβρίου

Χορευτική παράσταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από την ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Continue reading on: