Το 2020 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ασία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Η βιώσιμη ανάπτυξη απειλείται, αυξάνονται η ανασφάλεια στους τομείς του επισιτισμού και του νερού, οι υγειονομικοί κίνδυνοι και η επιδείνωση του περιβάλλοντος»

Continue reading on: