Στα βιβλία της χρονιάς η έκδοση «Πτυχές φιλοσοφικού στοχασμού στον Χρήστο Μαλεβίτση»

Ο συγγραφέας μελέτησε σε βάθος τον Χρήστο Μαλεβίτση (1927-1997) ενός εκ των κορυφαίων διανοητών της χώρας

Continue reading on: