Οδική βοήθεια προκάλεσε ζημιά 25.000 ευρώ σε ηλεκτρικό ιδιώτη

Πινγκ πονγκ ευθυνών ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και την οδική βοήθεια, μιας και ουδείς δείχνει πρόθυμος να επωμιστεί το κόστος.

Continue reading on: