Υπουργείο Περιβάλλοντος: Δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού

Ως τις 31 Μαρτίου η παράταση

Continue reading on: