Χρηματιστήρια: Μικρή άνοδος στις ευρωαγορές - Μεικτά πρόσημα στην Ασία