Τροπολογία Τσίπρα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τις διακοπές ρεύματος

Η τροπολογία επικεντρώνεται στην «παρέμβαση της πολιτείας για την ανάσχεση των συνεπειών της δυσανάλογης επιβάρυνσης των πολιτών από τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»

Continue reading on: