Οικονόμου: Κάθε εργαζόμενος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνει ο εργοδότης του για εκείνον