Ανθρώπινα Δικαιώματα: Το Λονδίνο πρέπει να αποφύγει μια "οπισθοδρόμηση", προειδοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η βρετανική κυβέρνηση, αποφασισμένη να έχει ελεύθερα τα χέρια στο θέμα της μετανάστευσης, παρουσίασε στις 22 Ιουνίου μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα του ανθρώπου μέσω μιας νέας "Bill of Rights" (Διακήρυξη Δικαιωμάτων) που θα μπορεί να επιτρέψει στο Λονδίνο να αγνοήσει ορισμένες εντολές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Continue reading on: