Ρωσία: Αύξησε το πλαφόν στις εξαγωγές ηλιελαίου και αλεύρων, λόγω «ικανοποιητικών ποσοτήτων»

Οι επαρκείς ποσότητες που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά, οδήγησαν στη λήψη της απόφασης για  χαλάρωση των περιορισμών

Continue reading on: