Κρέμα σώματος: Τρία συχνά λάθη που κάνουμε στην εφαρμογή της