Κυριάκος Μητσοτάκης: Ποδηλατάδα από την Αρίστη μέχρι και το Μονοδέντρι έκανε ο πρωθυπουργός