Τέλος χρόνου για τους παλαιούς δικαιούχους του Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή - Τι ισχύει