Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων