Το ηλεκτρικό buggy του μέλλοντος

Η ολλανδική Savage Rivale καταθέτει την πρότασή της για το buggy του μέλλοντος με το ηλεκτρικό πρωτότυπο Coastrunner.

Continue reading on: