Πρώτος ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποκτά Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD)

Οδηγεί την ταχύτερη μετάβαση σε πιο αειφόρες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές

Continue reading on: