Ελληνικές startup στην Καλιφόρνια: Νεοφυείς επιχειρήσεις σε αναζήτηση επιχειρηματικών κεφαλαίων